Strona domowa Iwony Krupa     Awans zawodowyProgramy autorskie


PROJEKT EDUKACYJNY
realizowany w Szkole Podstawowej im. Józefa Rymera w Zabełkowie
Tydzień Kultury Śląskiej
Jest takie miejsce na ziemi, gdzie chleb smakuje najbardziej...
Wstęp Nasza Mała Ojczyzna. To co nam najbliższe, najbardziej znane, ukochane. To nasz dom, szkoła, nasza kulturowo-językowa odrębność.
Edukacja regionalna od dłuższego już czasu realizowana w szkołach pozwala na to, aby młody człowiek utożsamiał się ze swoim regionem i nie wstydził się swojej zwyczajowo-kulturowej "inności". Śląsk to region o bardzo bogatej historii i tradycji. Warto przypominać młodym ludziom dzieje Śląska, kultywować wśród nich regionalne tradycje i obrzędy a także znajomość gwary śląskiej. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę znaleźć coś dla siebie, zostać dostrzeżony i wyróżniony. Cele:
 1. Rozwijanie poczucia własnej przynależności kulturowej
 2. Rozbudzanie zainteresowania regionem
 3. Kultywowanie tradycji regionalnych
 4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się gwarą śląską.
 5. Przełamywanie zahamowań; wyrabianie umiejętności wystąpień publicznych i radzenia sobie z sytuacją stresową, wyrabianie przekonania o własnej wartości
 6. Doskonalenie umiejętności plastycznych, recytatorskich i teatralnych.
 7. Rozwijanie umiejętności rywalizowania zgodnie z zasadami fair play.
Czas trwania projektu: listopad - grudzień 2003r.

Koordynator projektu: mgr Iwona Krupa

Zadania Formy realizacji Formy prezentacji Termin Odpowiedzialni
1. Konkurs literacki dla klas IV-VI
 • Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w moim domu - konkurs na wypracowanie w gwarze śląskiej
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zamieszczone w gazetce szkolnej 8.12.03 nauczyciel j. polskiego
  2. To co bliskie naszemu sercu... - prezentacje muzyczno-teatralne
 • Przygotowanie piosenek, tańców, skeczy, scenek rodzajowych związanych ze Śląskiem i tradycjami regionalnymi
 • Ocena przez wyznaczone jury
 • Pokaz przed całą społecznością szkolną, XII 2003 Iwona Krupa
  3. Ślonzoki nie gynsi i swój jynzyk majom - konkursy gwarowe
 • Przeprowadzenie konkursów ze znajomości gwary śląskiej w kl. I-III i kl. IV-VI
 • Klasy delegują drużyny, którym kibicują na forum szkoły, ocenia jury wybrane spośród nauczycieli 9.12.03. Iwona Krupa
  4. Spotkanie z ciekawym człowiekiem
 • Zaproszenie do szkoły gościa - panią Justynę Bindacz, autorkę książki o Krzyżanowicach
 • Spotkanie z gościem, wywiad zamieszczony w gazetce szkolnej 10.12.03. Iwona Krupa
  5. Słowniki gwary śląskiej
 • Wykonanie słowników przez uczniów chętnych
 • Wystawka klasowa słowników XI-XII 2003 Iwona Krupa
  6. Konkurs plastyczny
 • Przeprowadzenie konkursów plastycznych na temat:
  - Portret Patrona Szkoły - Józefa Rymera
  - Zabytki w mojej miejscowości
  - Szkoła moich marzeń
 • Wystawa nagrodzonych prac na korytarzu szkolnym 11.12.03. nauczyciel plastyki
  7. Wizyta w Szkolnej Izbie Regionalnej
 • Oprowadzenie uczniów poszczególnych klas po izbie regionalnej, przybliżenie im śląskich tradycji kulturowych
 • Sprawozdania uczniów z wycieczki 8.12.03. nauczyciel historii
  8. Uroczysty apel z okazji Święta Patrona Szkoły
 • Przygotowanie apelu
 • Przypomnienie sylwetki pierwszego wojewody śląskiego, wybitnego działacza i patrioty
 • Udział w apelu całej społeczności szkolnej 12.11.03. Iwona Krupa
  Sylwia Podruczna
  Dorota Nikel
  9. Co wiemy o Patronie szkoły?
 • Przeprowadzenie konkursu wiedzy o Józefie Rymerze
 • Lista zwycięzców zamieszczona w gazetce szkolnej 12.12.03. Sylwia Podruczna
  10. Podsumowanie TKŚ
 • Występ szkolnego zespołu tetralnego (Kabaret o smoku po naszymu)
 • Występ zespołu wokalnego
 • Rozdanie nagród
 • Apel podsumowujący z udziałem wszystkich uczniów, artykuł w gazecie lokalnej 15.12.03. Iwona Krupa
  Dorota Nikel
  Przewidywane osiągnięcia:
   Po zakończeniu realizacji projektu uczeń:
  • Ma poczucie własnej odrębności kulturowej.
  • Rozumie potrzebę kultywowania tradycji regionalnych
  • Potrafi współdziałać w grupie
  • Poszerza swoją wiedzę o regionie
  • Rozwija i utrwala zasób słownictwa gwarowego
  • Zna patrona szkoły i potrafi przedstawić najważniejsze etapy jego życia i działalności politycznej
  • Nie boi się występować publicznie i radzi sobie w sytuacjach problemowych.
  Bibliografia:
  1. Bindacz J., Krzyżanowice, Krzyżanowice 1998,
  2. Cząstka-Szymon B., Synowiec H., Polszczyzna w szkole śląskiej, Katowice 1996,
  3. Szołtysek M., Elementarz śląski, Rybnik 2001,
  4. Szołtysek M., Śląsk, takie miejsce na ziemi, Rybnik 1999,


  Zabełków, 20.10.2003r.
  Powrót


  Ostatnia aktualizacja: 2006-06-15  |  Copyright © 2004 Iwona Krupa  |  Created by M@rco